Werelderfgoed Schokland

Tijdloos mysterie

Expositie Zuiderzeewerken Van Mastenbroek

Expositie Zuiderzeewerken Van Mastenbroek

Van 11 november tot en met 2 april is in Museum Schokland een expositie te zien van Johan Hendrik van Mastenbroek (1875-1945). De expositie bestaat uit tientallen schilderijen, aquarellen en tekeningen. De nadruk ligt op de bouw van de Noordoostpolderdijk tussen 1936 en 1940.

Johan Hendrik van Mastenbroek (1875-1945) verwierf al op jonge leeftijd grote faam met zijn schilderijen van Rotterdam. Hij schilderde de stad, de haven en de bedrijvigheid op treffende wijze. Het was zijn specialiteit vrij technische onderwerpen als de haven, architectuur en industriële installaties heel sfeervol op doek te zetten.

In de jaren 1920 ging het Zuiderzeeproject van start. Rond 1930 wilde het ministerie van Waterstaat de werkzaamheden ervan vast leggen in een gedenkalbum. Samen met vijf andere kunstenaars werd Van Mastenbroek voor deze opdracht gevraagd. Hij vertrok met zijn schetsboek naar de Zuiderzee voor meerdere inspectietochten. Dit resulteerde in een reeks aquarellen en schilderijen, waarmee hij zowel binnen als buiten de kunstwereld veel lof ontving. 

De nadruk tijdens deze expositie ligt op de bouw van de Noordoostpolderdijk tussen 1936 en 1940. Eén van de bekendste schilderijen is getiteld ‘Het laatste schepje’. Het verbeeldt het moment van sluiting van het dijkvak tussen Lemmer en Urk. De expositie is tot stand gekomen dankzij een bruikleen van het Zuiderzeemuseum (afbeelding copyright Zuiderzeemuseum).

Meer over Kunstexpositie