Werelderfgoed Schokland

Tijdloos mysterie

Wegwerkzaamheden bij Schokland deze zomer

Provincie Flevoland gaat in de zomer van 2017 aan de slag met de reconstructie van de parallelweg/fietspad langs de Schokkerringweg. In deze reconstructie wordt de parallelweg definitief ingericht als fietspad en daarmee als parallelweg komen te vervallen. Hierdoor zal het fietspad veiliger worden voor fietsverkeer.

Er wordt gewerkt aan de parallelweg/fietspad van de Schokkerringweg vanaf Ens (rotonde bij oprit N50) tot aan Nagele (aansluiting met de Havenweg). Het bestaande asfalt is aan onderhoud toe en wordt volledig vervangen voor een nieuw en veilig betonnen fietspad, ingericht volgens de nieuwste provinciale richtlijnen. Door de onderhoudsmaatregelen is de bereikbaarheid gewaarborgd en voorkomen we onveilige situaties. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 2 fases.

Fase 1

Afsluiting tussen rotonde Ploegstraat en Museum Schokland

Fase 2

Afsluiting tussen Museum Schokland en rotonde Kamperzandweg

Omleiding

Tijdens de werkzaamheden is de Schokkerringweg afgesloten voor fietsverkeer en kan het autoverkeer enige hinder ondervinden. In fase 1 wordt het verkeer omgeleid langs de Havenweg, Ramsweg en Redeweg. In fase 2 langs de Palenweg en Kamperzandweg.

alle informatie is hier te vinden