Werelderfgoed Schokland

Tijdloos mysterie

Natuur

Natuur

Ooit vochten de bewoners van Schokland tegen de krachten van de natuur. Nu herken je aan diezelfde natuur nog steeds het voormalige eiland.

Al van ver zie je het aan de bomen die als een ring rond het eiland staan, op de grens van land en water. Schokland steekt letterlijk uit in het polderlandschap. Maar je ziet het ook aan het grondgebruik; met natuurlijk grasland, akkers met 'oude' gewassen als koolzaad en rogge en weelderig groeiende planten als blauwmaanzaad en luzerne. Het 'eiland op het droge' valt op in het strakke lijnenspel van de polder.

Bodemschatten beschermen

Na het droogleggen van de Noordoostpolder begon Schokland al snel te verzakken. Om het eiland te 'bewaren', werden rond de vroegere kustlijnen bomen en struiken geplant. Er werden ook natte graslanden aangelegd om de vele archeologische bodemschatten te beschermen.

Planten en dieren

In het Schokkerbos en de natte graslanden van Schokland vinden steeds meer dieren, bomen en planten hun plek. Je ziet er hazen, konijnen, reeën, boommarters, zwaluwen, kiekendieven, Lakenvelder koeien en planten als varens en mossen. Ook weide- en watervogels als de lepelaar, zilverreiger, ijsvogel, tureluur, steltloper, kievit en veldleeuwerik zijn hier graag. Net als kikkers, padden en zelfs de bedreigde rugstreeppad.

Fiets en wandel over Schokland

Schokland is rijk aan cultuurhistorie en natuur. Leuk voor jong én oud. Maak een fiets- of wandeltocht over het vroegere eiland en bezoek Museum Schokland. Laat de kinderen een spannende speurtocht maken of schatgraven in de Gesteentetuin. Doe een excursie via het Flevo-landschap of Toerisme Schokland.

En zo is er nog veel meer te doen en te ontdekken. Ga zelf op zoek naar de geheimen van Schokland!

Wat is er allemaal te doen op Schokland?