Werelderfgoed Schokland

Tijdloos mysterie

Nieuwe presentatie van Museum Schokland

Nieuwe presentatie van Museum Schokland

Schokland – De burgemeester Aucke van der Werff heeft de nieuwe presentatie van Museum Schokland woensdag 28 maart 2018 officieel geopend. De burgemeester mocht het laatste, en tevens één van de meest bijzondere, collectiestuk in de presentatie plaatsen onder toeziend oog van vele aanwezigen. Met man en macht is er de afgelopen maanden gewerkt aan een volledige metamorfose van de vaste presentatie. Alleen de buitenmuren zijn blijven staan. Het uiteindelijke resultaat mag er zijn. Museum Schokland is vanaf 30 maart open voor publiek.

De vorige presentatie van Museum Schokland heeft vele jaren trouwe dienst bewezen maar was toe aan een vernieuwing slag. In de huidige expositie gaat de bezoeker letterlijk op ontdekking door de geschiedenis van het gebied Schokland, reeds in 1995 door UNESCO uitgeroepen tot Werelderfgoed. De bezoeker bewandelt een tijdspad vanaf het ontstaan in de voorlaatste ijstijd, ontdekt alles over 10.000 jaar bewoningsgeschiedenis, het zware eilandleven en de strijd tegen het water. De presentatie sluit af bij het moment toen Schokland uiteindelijk, na de drooglegging, een eiland op het droge werd. 

Museum Schokland beheert een bijzondere geologische en archeologische collectie. In de nieuwe presentatie heeft deze een prominente plek gekregen. Uniek zijn de 4000 jaar oude voetafdrukken van een volwassen persoon en een kind.  Zij behoren tot één van de oudste voetafdrukken van Europa. Conservator Henk Kloosterman vertelt ‘stel je eens voor, duizenden jaren geleden liep of speelde hier een kind, op een drassige rivieroever langs het water. Het liet daarbij een voetafdrukje in de bodem achter. Kort hierna wordt de afdruk bedekt met zand en ander sediment en verdwijnt vervolgens voor lange tijd in de ondergrond. Pas eeuwen later worden de voetafdrukken weer gevonden tijdens archeologisch onderzoek bij Schokland. En hier staan wij dan, met de afdruk in onze handen. Dat is toch fantastisch! Veel dichterbij kan de geschiedenis niet komen.’

Nieuw in de expositie zijn de vele doe-dingen voor kinderen. Zij kunnen aan de slag als een archeoloog, of bedenken als dijkwerker hoe het wassende water tegen te houden. Een echte paalworm op sterk water valt ook in de smaak bij de jonge bezoekers. Paalworm, onbewust meegebracht door de VOC schepen, was een groot probleem voor de houten zeewering rondom het eiland. Bijzonder is de interactieve zandbak. De kleuren geven een hoogtekaart weer en veranderen als er bergen of kuilen worden gemaakt. Het water lijkt te stromen waar de grond zakt. Kinderen kunnen het eiland maken, maar ook een dijk doorbreken en zien op deze manier waar het water doorheen gaat stromen. Het idee over deze bijzondere zandbak is afkomstig uit de game-industrie.