Werelderfgoed Schokland

Proclaimer gemeente Noordoostpolder

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de gemeente Noordoostpolder.

De gemeente Noordoostpolder besteedt de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van haar website. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dat laat weten door contact op te nemen via de contactpagina

Bovenstaande is ook van toepassing op het beeldmateriaal, deze is zorgvuldig geselecteerd. Mocht u desalniettemin op deze site foto's tegenkomen waar u of uw kinderen opstaan en waarvoor geen toestemming is verleend, neem dan contact met ons op.

Privacy 

De gemeente Noordoostpolder hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens. De gemeente is vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van haar site, maar uw naam of dergelijke hoeven wij niet te weten, tenzij u gebruik maakt van de online diensten zoals de nieuwsbrief. Informatie over bezoeken aan Schokland.nl (bijvoorbeeld IP adressen) worden slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen. De ten behoeve van informatieverzoeken of per e-mail verstrekte informatie, wordt uitsluitend gebruikt voor afhandeling van de vraag. 

Voor meer informatie hierover kunt u ook kijken op:https://www.noordoostpolder.nl/privacy