Werelderfgoed Schokland

Tijdloos mysterie

Waarom is Schokland Werelderfgoed?

Waarom is Schokland Werelderfgoed?

Schokland is een unieke combinatie van cultuurhistorie en natuur. Je vindt er sporen van menselijke bewoning tot meer dan 10.000 jaar terug. Het is een plek tussen land en water, middenin de Noordoostpolder, die rijk is aan archeologische bodemschatten.

Geen wonder dat UNESCO in 1995 besloot om Schokland en omgeving de status van werelderfgoed te geven. Het Werelderfgoed Schokland vormt het bewijs dat vanaf de prehistorie tot aan de drooglegging van de Noordoostpolder mensen op Schokland hebben gewoond.

Verborgen bodemschatten

Je kunt nog altijd goed zien dat Schokland vroeger een eiland was. Je ziet het aan het landschap en de gebouwde monumenten zoals de historische kerk en de lichtwachterswoning. En natuurlijk aan het rijke, archeologisch bodemarchief. Het bijzondere aan deze bodemschatten is dat ze (voor een deel) helemaal intact, en dus onbeschadigd, zijn.

Strijd tegen het water

Schokland staat symbool voor het leven van de Nederlanders met en de strijd tegen het water. En ondanks de dreigende overstromingen en de armoede leefden er altijd mensen. Van de prehistorische jager-verzamelaars tot de bewoners van deze tijd. In de bodem van Schokland ligt duizenden jaren aan Nederlandse bewoningsgeschiedenis verborgen.

Vele archeologische vindplaatsen

In die bodem zijn aardewerk en gereedschap uit de prehistorie gevonden. Maar ook complete graven, resten van huizen, terpen, kerkresten en dijksystemen. Iets meer dan 160 archeologische vindplaatsen laten de ontwikkeling en cultuur van de bewoners van Schokland zien; van jager-verzamelaar en boer tot eilander en polderbewoner.

Werelderfgoed Schokland

Het Werelderfgoed Schokland omvat naast het voormalige eiland ook de omliggende landbouwgebieden en het Schokkerbos. Film over waarom Schokland Werelderfgoed is.