Ontdek de natuur rond Schokland

Ooit vochten de bewoners van Schokland tegen de krachten van de natuur. Nu is het een hotspot van biodiversiteit en baken van rust.

Het eiland op het droge valt op in het strakke tekentafellandschap van de polder. Schokland steekt letterlijk uit in het polderlandschap. Maar je ziet het ook aan het grondgebruik: een kleinschalig cultuurlandschap met een afwisseling van akkers, graslanden, houtsingels, bos, terpen en oude erven.

Bodemschatten beschermen
De lage grondwaterstanden in de polder vormen een bedreiging voor de cultuurhistorische en archeologische waarden van Schokland. De bodemschatten kunnen verdrogen en vergaan, en door de bodemdaling komen de resten dichter op het oppervlak komen te liggen en kunnen daar door grondbewerking worden verstoord. Hoe vochtiger de grond, hoe beter voor het eiland (dat zelf ook verzakte) en het historische materiaal in de bodem.

Aan de westkant zijn daarom begin deze eeuw natte graslanden ingericht. Die zijn inmiddels een kraamkamer voor veel vogels, libellen en bijzondere planten. Aan de zuidkant van het eiland werken Het Flevo-landschap en de gemeente Noordoostpolder aan de ontwikkeling van nieuwe natuur om ook de bodemschatten in de oude, ondergrondse rivierduin die daar ligt te beschermen.

Planten en dieren
In het Schokkerbos en de natte graslanden langs de randen van het voormalige eiland vinden steeds meer dieren, bomen en planten hun plek. Je ziet er hazen, konijnen, reeën en boommarters, talloze weide- en watervogels (lepelaar, zilverreiger, tureluur, kievit en veldleeuwerik) en ijsvogels. In het Schokkerbos komen voor Flevoland maar ook voor Nederland zeldzame soorten voor, vooral paddenstoelen en mossen. men voor NederlHet bos wordt Varen Ook de bedreigde rugstreeppad komt er voor.

Fiets en wandel over Schokland
Schokland is rijk aan cultuurhistorie en natuur. Leuk voor jong en oud. Maak een fiets- of wandeltocht over het vroegere eiland en bezoek Museum Schokland. Het Flevo-landschap biedt op haar website twee routes aan (5,5 km en 7,6 km). Houdt u van lange wandelingen? Dan kunt u beide routes eenvoudig samenvoegen tot een Rondje Schokland.

Meer natuur...

Een fiets huren
Geen fiets bij de hand? Bij Museum Schokland zijn fietsen te huur. De huurprijs is € 2,50 per fiets/per uur. Reserveren is wel zo slim want er is een beperkt aantal fietsen.